баштоо Keywords төлөө мөөнөтү

KEYWORDS: төлөө мөөнөтү