баштоо Keywords дем алуу органдарын коргоо

KEYWORDS: тумшук кап