баштоо Keywords AC эсептик-кредиттик

KEYWORDS: өзгөртүү эсептик-кредиттик