Шейшемби, 21-март, 2020
баштоо аптекарь эркек тамак-аш кошулмаларын

тамак-аш кошулмаларын

азык-зат кошундулары

Алар ден соолук, күч-кубат, толук чачын убада: Биокошулмаларды. Бирок биз үмүт менен, чынында, абдан пайдалуу болот?